Ըմբշամարտը դպրոցում. Ըմբշամարտի դասի օրինակելի պլան-կոնսպեկտ

 Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Դասի մասերը Բովանդակություն Չափավորում Կազմակերպչական և մեթոդական ցուցումներ 1 2 3 4 Ներգրավիչ մաս Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի խնդիրների…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Կանգնած դրությունում հնարքների ուսուցման օրինակելի հերթականությունը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ուսուցման հերթականությունը Ըմբիշի ելման դրությունը Վարժընկերոջ դիմադրության աստիճանը Գործողության կատարման արագությունը Ուսուցման մեթոդը Հնարքի կատարումը տեղում Հիմնական բռնվածքից Առանց…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Արագաշարժությունը և նրա մշակումը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ըմբշամարտում արագաշարժությունը որևէ շարժում, հնարք, հակահնարք կատարելու կարողությունն է հնարավորին չափ կարճ ժամանակամիջոցում։ Քանի որ ըմբշամարտի շատ գործողություններ կատարվում…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Հոդերի շարժունակությունը (ճկունությունը) ու նրա մշակումը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ճկունությունը, որպես մեծ ամպլիտուդով շարժում կատարվող կարողություն, կամ ինչպես ասում են, հոդերի շարժունակությունը, ունի կարևոր նշանակություն։ Ըմբշամարտով զբաղվող այն…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Մկանային ուժը մշակող վարժությունները

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Վարժություններ առարկաներով: Ըմբշամարտում մկանային ուժ մշակելու համար մեծ կիրառություն ունեն ծանրաձողերով, կցագնդերով, լցված գնդակներով վարժությունները։ Այստեղ անհրաժեշտ է ընտրել…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Ըմբիշին առավել անհրաժեշտ շարժողական հատկությունները և նրանց մշակումը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ըմբշամարտի հնարքների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար կարևոր նշանակություն ունի ժամանակին և ճիշտ միջոցներով շարժողական հատկությունների մշակումը։ Ի դեպ, անհրաժեշտ…

Շարունակել