Ըմբշամարտը դպրոցում

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ.

Ներածություն
Պատմական ակնարկ
Սպորտային ըմբշամարտի ձևերը
Աշակերտների վարքի կանոնները ըմբշամարտի պարապմունքներին
Ըմբշամարտիկի հիգիենան
Ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերումը
Հիմնական բռնվածքները և նրանցից ազատվելը
Հնարքները չորեքթաթ դրությունում
Շրջում «լծակով» հնարքի պաշտպանությունները
Շրջում կողքից բռնելով հեռու դրված ձեռքը
Հակահնարքներ
Ինքնաապահովումը ընկնելիս
Ինքնաապահովման օրինակելի վարժություններ
Ըմբշամարտի պարապմունքների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
Ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերումը
Շրջում «բանալիով» նախաբազուկը սեղմելով պարանոցին
Շրջում, «բանալիով» մյուս ձեռքով բռնելով ուսը
Հրելագցում հակառակորդի ձեռքը երկու ձեռքով բռնած
Գցում մեջքի վրայից բռնելով ձեռքերը (վերևից, ցածից) և պարանոցը
Ինքնուրույն նախավարժանքը ըմբշամարտի պարապմունքից առաջ
Գոտեմարտելու հնարքները չորեքթաթ դրությունում
Գոտեմարտելու հնարքները կանգնած դրությունից
Դասական ըմբշամարտի մրցումների կանոնները
Ըմբշամարտի տակտիկան
Գոտեմարտի վարման տակտիկան
Գոտեմարտելու հնարքները չորեքթաթ դրությունում
Գոտեմարտելու հնարքները կանգնած դրությունում
Կանգնած դրությունում հնարքների ուսուցման օրինակելի հերթականությունը
Ուսումնա-մարզական գոտեմարտեր
Ըմբիշին առավել անհրաժեշտ շարժողական հատկությունները և նրանց մշակումը
Մկանային ուժը մշակող վարժությունները
Հոդերի շարժունակությունը (ճկունությունը) ու նրա մշակումը
Արագաշարժությունը և նրա մշակումը
Ըմբշամարտի դասի օրինակելի պլան-կոնսպեկտ

Комментарии закрыты