Ըմբշամարտ

Հին Հայաստանում տարածված են եղել մենամարտերի մի շարք տեսակներ, որոնցից ամենահայտնին ըմբշամարտն է: Հայկական ըմբշամարտը եղել է ֆիզիկական պատրաստության և սովորույթների անբաժանելի մասը և կիրառվել է ժողովրդական տոների, ուխտագնացությունների, հարսանիքների և այլ միջոցառումների ժամանակ:

Կախված տարբեր շրջաններից ու բարբառներից՝ հայերը ըմբշամարտին անվանում էին գուռաշ, գոտեմարտ, բռնամարտ, կշտի, բազկամարտ, կյուրեշ, գիրկընդխառն կռիվ, ըմբշակռիվ, կոխ, մերկակռիվ և այլն:

Շարունակել. մաս Ա
Մաս Բ

 


Ըմբշամարտը դպրոցում. Գոտեմարտելու հնարքները կանգնած դրությունից

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. 1. Գցում մեջքի վրայից՝ ձեռքը ուսի տակից բռնած դրությամբ: Հարձակվողը ընդունում է աջակողմյան կանգ, ձախ ձեռքով բռնելով պաշտպանվողի աջ…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Գոտեմարտելու հնարքները չորեքթաթ դրությունում

Ունակությունների և հմտությունների ձեռք բերումը: Գոտեմարտելու հնարքները չորեքթաթ դրությունում: Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. 1. Շրջում «բանալիով» կզակը բռնելով Վարժընկերոջ աջ ձեռքը բռնել «բանալիով»…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Ինքնուրույն նախավարժանքը ըմբշամարտի պարապմունքից առաջ

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Նախավարժանքը կազմում է դասի կամ պարապմունքի անբաժանելի մասը։ Այն հատուկ ընտրած ֆիզիկական վարժությունների համալիր է, որը կատարվում է պարապողների…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Գցում մեջքի վրայից բռնելով ձեռքերը (վերևից, ցածից) և պարանոցը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Հարձակվողը ընդունում է աջակողմյան կանգ և ձախ ձեռքով բռնում պաշտպանվողի աջ ձեռքը վերևից, իսկ աջ ձեռքով՝ պարանոցը ձախ կողմից…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Հրելագցում հակառակորդի ձեռքը երկու ձեռքով բռնած

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Հակառակորդի հետ ընդունելով աջակողմյան կանգ, հարձակվողը ձախ ձեռքով բռնում է պաշտպանվողի տարանուն ձեռքը արմնկային հոդից քիչ բարձր, իսկ աջով…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Շրջում, «բանալիով» մյուս ձեռքով բռնելով ուսը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Հարձակվող աշակերտը, գտնվելով պաշտպանվողի ետին մասում հենված աջ ծնկին և ձախ ներբանին, իր ձախ ձեռքով բռնում է «բանալի», իսկ…

Շարունակել