Ըմբշամարտ

Հին Հայաստանում տարածված են եղել մենամարտերի մի շարք տեսակներ, որոնցից ամենահայտնին ըմբշամարտն է: Հայկական ըմբշամարտը եղել է ֆիզիկական պատրաստության և սովորույթների անբաժանելի մասը և կիրառվել է ժողովրդական տոների, ուխտագնացությունների, հարսանիքների և այլ միջոցառումների ժամանակ:

Կախված տարբեր շրջաններից ու բարբառներից՝ հայերը ըմբշամարտին անվանում էին գուռաշ, գոտեմարտ, բռնամարտ, կշտի, բազկամարտ, կյուրեշ, գիրկընդխառն կռիվ, ըմբշակռիվ, կոխ, մերկակռիվ և այլն:

Շարունակել. մաս Ա
Մաս Բ

 


Ըմբշամարտը դպրոցում. Աշակերտների վարքի կանոնները ըմբշամարտի պարապմունքներին

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ըմբշամարտը այնպիսի մարզաձև է, որտեղ գոյություն ունի մենամարտ և աշակերտների միմյանց հետ շփվելու անմիջականություն, որը չկա դպրոցական ծրագրում տեղ…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Սպորտային ըմբշամարտի ձևերը

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. 7-րդ դասարան Այն կարևորագույն ցուցանիշները, որոնցով տարբերում են ըմբշամարտության ձևերը հանդիսանում են՝ հաղթանակի հասնելու էությունը, տեխնիկական հնարքների կառուցվածքը։ Տարբեր…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Պատմական ակնարկ

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ըմբշամարտը սպորտի ամենահնագույն ձևերից մեկն է: Սկզբում այն եղել է գոյության պահպանման կարևորագույն միջոց։ Մենամարտի այս ձևը հետագայում կատարելագործվելով…

Շարունակել

Ըմբշամարտը դպրոցում. Ներածություն

Աղվան Եղիազարյան, Ըմբշամարտը դպրոցում, Երևան, 1977թ. Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը կարևորագույն միջոցներից են, որոնք դաստիարակում են առողջ, ուժեղ, ճարպիկ և դիմացկուն մարդիկ։ Ժամանակակից գիտական հետազոտությունները…

Շարունակել