Կոխ

Կոխը ռազմաֆիզիկական նշանակություն ունեցող հայկական ազգային մենամարտի տարատեսակ է: Այն կազմել է նաև ազգային տոնախմբությունների, ուխտագնացությունների, հարսանիքների և այլ հավաքույթների անբաժան մասը: Հայտնի է եղել տարբեր անվանումներով՝ գոտեմարտ, գոտեկռիվ, բազմամարտ, չոքագյուլաշ, գուռաշ, մերկակռիվ, չոքակռիվ, կուշտրի և այլն:

Դեռևս միջնադարյան Հայաստանում գոյություն են ունեցել հատուկ տեղեր, որոնք կոչվել են գուպարատեղեր, մարզարաններ, մրցասպարեզներ, մեյդաններ: Մրցումները կազմակերպել և անցկացրել են հատուկ անձինք (մարտադիրներ, գուպարադիրներ, մարտուսույցներ): Ըմբիշներից հայտնի են Սադուն Արծրունին (XIIIդ.), Հակոբ Ջուղայեցին (XVIIդ), Սիմոն Փահլիվունը, Գագիկը և այլն:

Շարունակել կարդալ

Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում կոխի մի քանի հնարքներ, որոնք վերցված են Գևորգ Թումանյանի կազմած ուղեցույցից:

ԼՈՌՎԱ ԿՈԽՇԻՐԱԿԻ ԿՈԽՈւսուցում Ախոյաններ

Շիրակի կոխ: Հնարք 19: Շրջում առաջ վերկանգով

Ելման դրությունը: Հակառակորդը՝ ցածր պարտերում, հարձակվողը՝ չոքած վարժակցի ձախ կողմում: Կատարումը: Ձախ ձեռքը դնելով հակառակորդի պարանոցին, իսկ աջ ձեռքով համանուն ազդրը ներսից բռնելով, հարձակվողը նրա…

Շարունակել

Շիրակի կոխ: Հնարք 18: Շրջում փաթաթումով

Ելման դրությունը: Հակառակորդը ցածր պարտեր դրությունում, հարձակվողը՝ հեծած (նստած) նրա վրա: Կատարումը: Ամբողջ իրանով ընկնելով հակառակորդի մեջքի վրա, հարձակվողը դրսից, աջ ուսի տակից բռնում է…

Շարունակել

Շիրակի կոխ: Հնարք 17: Շրջում ետ

Շիրակի կոխ: Հնար 17: Շրջում ետ

Ելման դրությունը: Հակառակորդը բարձր պարտեր դրությամբ, հարձակվողը՝ կիսահեծած նրա վրա: Կատարումը: Այն պահին, երբ հակառակորդը երեսնիվայր պառկած դրությունից բարձրանում է պարտեր, հարձակվողը բռնում է նրա…

Շարունակել

Շիրակի կոխ: Հնարք 16: Շրջում՝ թաթով կառչելով

Ելման դրությունը: Ամբողջ մարմնով ընկնելով հակառակորդի վրա, հարձակվողը դրսից երկու ձեռքի դաստակներով բռնում է նրա համանուն ձեռքերի ենթադաստակը, նրա ձեռքերը պոկում է գորգից, ստիպում նրան…

Շարունակել

Շիրակի կոխ: Հնարք 15: Փոխադրում պարտեր՝ ձգելով

Հնարքի գործադրումը: Հնարքն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ձեռքը պարզում է առաջ՝ բռնելու համար, բ) հարձակվելով ցածր կանգնվածքում՝ ձախ ոտքով ավարտում է քայլը:…

Շարունակել

Շիրակի կոխ: Հնարք 14: Փոխադրում պարտեր՝ հրելով սրունքը

Հնարքի գործադրումը: Հնարքն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ծալելով ոտքերը, ձգում է վարժակցին դեպի իրեն, բ) ետ է նահանջում: Այդ դրությունները ստեղծելու ամենից…

Շարունակել