Հնարքներ

ԼՈՌՎԱ ԿՈԽ

Հնարք 1. Ոտգցում
Հնարք 2. Կառչում դրսից
Հնարք 3. Կառչում ներսից
Հնարք 4. Կառչում ոտնաթաթով՝ ներսից
Հնարք 5: Կառչում ոտնաթաթով՝ դրսից
Հնարք 6. Փաթաթում ներսից
Հնարք 7. Փաթաթում դրսից
Հնարք 8. Փաթաթում և կառչում՝ թաթով ներսից
Հնարք 9. Խփում ներսից
Հնարք 10. Խփում դրսից
Հնարք 11. Խփում թաթով
Հնարք 12. Շալակում

ՇԻՐԱԿԻ ԿՈԽ

Հնարք 1: Պոկում առաջ
Հնարք 2: Հակադարձ պոկում
Հնարք 3: Պոկում ետ
Հնարք 4: Փոխադրում պարտեր սուզումով
Հնարք 5: Ուսագետնում
Հնարք 6: Ուսագետնում վերկանգով
Հնարք 7: Շրջում վերկանգով
Հնարք 8: Ոտգցում
Հնարք 9: Շալակում ոտգցումով
Հնարք 10: Կառչում ներսից
Հնարք 11: Խփում թաթով
Հնարք 12: Թևարգելք
Հնարք 13: Շրջում սուզումով
Հնարք 14: Փոխադրում պարտեր՝ հրելով սրունքը
Հնարք 15: Փոխադրում պարտեր՝ ձգելով
Հնարք 16: Շրջում՝ թաթով կառչելով
Հնարք 17: Շրջում ետ
Հնարք 18: Շրջում փաթաթումով
Հնարք 19: Շրջում առաջ վերկանգով
Հնարք 20: Հակադարձ գետնում
Հնարք 21: Խփում դրսից

Կոխի ուսուցման և մարզման հիմունքները
Կոխի հնարի ուսուցման և կատարելագործման մեթոդիկան
Կոխի ուսումնա-դաստիարակչական պրոցեսի կազմակերպումն ու մեթոդիկան
Կոխի սեկցիայի աշխատանքի պլանավորումը և հաշվառումը
Կոխի պարապմունքի անցկացման օրինակելի ձև
Կոխի մրցումների կազմակերպումը
Կոխի մրցումների կանոնները
Կոխի պարապմունքների օրինակելի պլան
Կոխ. Հայկական գոտեմարտի ախոյանները 1948-53թթ.
Կոխ. Հայկական գոտեմարտի ախոյանները 1954-57թթ.

Комментарии закрыты