Մարմնամարզություն

vaz
+ կյանք
*սրտի աշխատանքի բարելավում
*արյան կանոնավոր շրջանառություն
* արյան եւ մաշկի վարակամերժ հատկությունների բարձրացում
*նյութափոխանակության պատշաճ մակարդակ
+ երիտասարդություն
+ խանդավառություն
+ տրամադրություն

mart
+ ուժ
+ ոգի
+ դիմացկունություն
+ ճարպկություն
+ ինքնավստահություն
+ ներըմբռնում

lus
+ բանականություն
*մտավոր եւ իմացական ընդունակությունների զարգացում
*ուղեղի արդյունավետության բարձրացում
*ուղեղի առողջություն