Հայկական առաջին օլիմպիական խաղերի նախապատրաստումը Կ.Պոլսում

Մարտիրոս Գույումջյանը (Ռոբերտ քոլեջ) ձողով ցատկելու պահին

Ինչպես արդեն նշել ենք, Կ.Պոլսում լույս տեսնող «Մարմնամարզ» ամսաթերթի հիմնական նպատակներն էր խրախուսել սպորտի և մարմնակրթության զարգացումը հայերի շրջանում: Այդ գործին էր լծված թերթի գրեթե…

Շարունակել