Կոխի սեկցիայի աշխատանքի պլանավորումը և հաշվառումը

Ուսումնամարզական աշխատանքը սկսելիս յուրաքանչյուր մարզիչ պետք է կազմի աշխատանքի ընդհանուր պլան։ Այդ պլանը ընդգրկելու է կոխի սեկցիայի աշխատանքների հետևյալ բաժինները’ ա) ուսումնամարզական աշխատանք, բ) մասնակցություն…

Շարունակել

Կոխի ուսումնա-դաստիարակչական պրոցեսի կազմակերպումն ու մեթոդիկան

Ֆիզիկական դաստիարակության մեջ ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը համարվում է դասը (պարապմունքը)։ Պարապմունքները իրենց հերթին, նայած նրանց խնդիրներին և բովանդակությանը, ստորաբաժանվում են՝ ա) ուսումնական պարապմունքներ, բ)…

Շարունակել

Կոխի հնարքի ուսուցման և կատարելագործման մեթոդիկան

Կոխի հնարքների ուսուցման պրոցեսը կարելի է բաժանել չորս փուլի՝ ա) պարապողին հնարքի ուսուցմանը նախապատրաստելը, բ) հնարքի մատուցումը, գ) հնարքի գործնական ուսուցումը, դ) հնարքի ամրապնդումը և…

Շարունակել

Կոխ. ուսուցման և մարզման հիմունքները

Ֆիզիկական դաստիարակության մեջ ուսուցումը և մարզումը միմյանց հետ սերտորեն կապված մի միասնական պրոցես է։ Ուսուցման և մարզման հիմնական խնդիրներն են՝ ա) դաստիարակել առողջ, կենսուրախ, բարոյապես…

Շարունակել